Izmantojot šo vietni, jūs sniedzat savu piekrišanu VR Electric UAB, juridiskās personas kods 301295752 (turpmāk – Uzņēmums), lai apkopotu un izmantotu jūsu Personas datus, kā noteikts šajā Privātuma politikā. Uzņēmums izmanto jūsu sniegto informāciju, reģistrējoties, veicot pasūtījumus vai sūtot mums pieprasījumus, tostarp jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, citu kontaktinformāciju (kopā – Personas dati), lai pareizi administrētu jūsu pasūtījumus. /pieprasījumi.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Uzņēmums nenodod un nenodos jūsu personas datus nevienai trešajai personai bez jūsu atsevišķas piekrišanas. Neviena trešā persona nevar piedāvāt Jums savas preces vai pakalpojumus, izmantojot Uzņēmuma pārvaldītās elektroniskās sistēmas. Uzņēmums neizmanto jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos. Ja Uzņēmums izmantotu Jūsu Personas datus tiešā mārketinga nolūkos, ir jāsaņem Jūsu piekrišana un jādod iespēja atteikties no Jūsu Personas datu izmantošanas tiešā mārketinga nolūkos.

Uzņēmums, apstrādājot Personas datus, vadās pēc šādiem pamatprincipiem:

  • Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godīgi un caurskatāmi (likumības, godīguma un caurskatāmības princips);
  • Personas dati tiek vākti noteiktiem, skaidri definētiem un leģitīmiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);
  • Tiek apstrādāti atbilstoši, piemēroti un tikai tādi Personas dati, kas nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tiek apstrādāti (datu apjoma samazināšanas princips);
  • Tiek apstrādāti precīzi Personas dati, kas nepieciešamības gadījumā tiek atjaunināti (precizitātes princips);
  • Visa informācija par apstrādātajiem Personas datiem ir konfidenciāla (konfidencialitātes princips).

Apstrādājot un uzglabājot Jūsu Personas datus, Sabiedrība īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nodrošina Personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar 2016 27. aprīlis Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību personas datu apstrādē un šādu datu brīvu apriti.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Atļaujot Uzņēmumam apstrādāt Jūsu Personas datus, Jums ir tiesības:

1. Pieprasīt savu Personas datu labošanu, iznīcināšanu vai apstrādes apturēšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot augstākminēto Eiropas regulu un/vai citu likumu noteikumus;

2. Nepiekrist savu Personas datu apstrādei;

3. Uzņēmums, saņemot Jūsu pieprasījumu par personas datu apstrādi, sniegs Jums atbildi ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Jūsu iesnieguma dienas. Tiek izskatīti tikai tie personas datu apstrādes pieprasījumi, kas iesniegti pa e-pastu. pa pastu info@vrelectric.lt;

4. Sabiedrības Klientiem ir tiesības pieteikt ar savu maksājumu vēsturi un pašu sniegto informāciju saistītās informācijas pārsūtīšanu vai dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiek izpildīti 30 kalendāro dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas Sabiedrībai.

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Lai pielāgotu vietnes saturu tās apmeklētāju vajadzībām, tāpat kā vairums citu vietņu, arī mūsu vietnē var tikt izmantotas sīkdatnes. Sīkfaili ir nelieli informācijas faili, kas ļauj vietnēm saglabāt un izgūt informāciju par jūsu pārlūkošanas paradumiem. Šāda veida datu apstrāde neļauj jūs identificēt ne tieši, ne netieši. Sīkdatnes var izmantot tikai tad, ja apstiprināsiet savu piekrišanu tīmekļa vietnes uznirstošajā ziņojumā. Mūsu vietne var izmantot šādas sīkdatnes:

  • noteikt, vai esat devis piekrišanu sīkfailu glabāšanai jūsu ierīcēs;
  • atpazīt, vai tas pats apmeklētājs, kurš jau ir apmeklējis vietni;
  • atcerēties jūsu kā vietnes lietotāja izdarītās izvēles;
  • pielāgot tiešsaistes reklāmu, pamatojoties uz jūsu pārlūkošanas vēsturi;
  • reģistrēt vietņu datu plūsmas statistiku.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu atļaut sīkfailu izmantošanu un dzēst vai bloķēt sīkfailus no sava datora, izmantojot interneta pārlūkprogrammu savā datorā (tā iestatījumus).

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Būtiskas izmaiņas šajā Privātuma politikā tiek nosūtītas Klientiem pa e-pastu. Uzņēmums var mainīt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja jums ir kādi jautājumi par Privātuma politiku, jūs jebkurā laikā varat sazināties ar mums pa e-pastu. pa pastu info@vrelectric.lt

Šis dokuments pēdējo reizi tika atjaunināts 2022. gada 1. martā